โหลดเกมส์ [PC] Black & White 2 (Inclu ALL DLC)

%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C Black White 2 Battle Of The Gods%2B%25281%2529, Pantip Download

ความต้องการของระบบ
CPU: Intel Pentium 4 หรือเทียบเท่า 1.6 GHz
RAM: 512 MB RAM
GPU: 64MB พร้อม 1.1 Pixel Shader *
* Black & White 2 ต้องการการ์ดวิดีโอ 64MB พร้อมรองรับ 1.1 Pixel Shader การ์ดแสดงผลที่รองรับ: NVIDIA GeForce4 Ti series, GeForce FX series, GeForce 6200 หรือสูงกว่า; ATI Radeon 8500 หรือมากกว่า, ATI Radeon X300 หรือสูงกว่า
DX: DirectX 9.0c
ระบบปฏิบัติการ: Windows 2000 / XP
ร้านค้า: 3.5GB

Black White 2 Battle Of The Gods %25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594, Pantip Download
%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C Black White 2, Pantip Download
%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594 Black White 2 Battle Of The Gods, Pantip Download
%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C Black White 2 Battle Of The Gods, Pantip Download
Black White 2 Battle Of The Gods, Pantip Download

โหลดเกมส์ [PC] Black & White 2 (Inclu ALL DLC)

(ขนาดไฟล์ 3.3 GB)

Download, Pantip Download

https://drive.google.com/uc?id=1_OicVulsfVsHAJoFmu7S7RIdgIDrzU8g

 

รหัสแตกไฟล์ คลิก
วิธีโหลด คลิก

Copyright © 2020. All rights reserved.